Black-browed Barbet / Psilopogon oorti

Black-browed Barbet / Psilopogon oorti

Black-browed Barbet

SCI Name:  Psilopogon oorti
Protonym:  Bucco Oorti Tijdschr.Nat.Gesch.Phys. 2(1835) p.341 pl.VIII fig.4
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  blbbar5
Type Locality:  Sumatra.
Author:  
Publish Year:  1836
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

oorti
● Prof. Dr Eduard Daniel van Oort (1876-1933) Dutch ornithologist, Curator and Director Rijksmuseum Nat. Hist., Leiden 1905-1933 (syn. Ailuroedus buccoides, subsp. Clytomyias insignis, syn. Probosciger aterrimus goliath (Martin Schneider in litt.), subsp. Sericornis nouhuysi).
● Pieter van Oort (1804-1834) Dutch naturalist, collector in the East Indies (Psilopogon).