Necklaced Barbet / Psilopogon auricularis

Necklaced Barbet / Psilopogon auricularis

Necklaced Barbet

SCI Name:  Psilopogon auricularis
Protonym:  Cyanops franklini auricularis Ibis p.428
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae /
Taxonomy Code:  gotbar3
Type Locality:  Langbian Peaks, 5500-6500 feet, Annam.
Author:  
Publish Year:  1919
IUCN Status:  

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

auriculare / auricularis
Med. L. auricularis  ear, eared  < L. auricula  ear  < dim. auris  ear.
● ex “Oricou” of Levaillant 1796, pl. 9 < French oreille  ear; cou  neck (syn. Torgos tracheliotus).